NOVINKY
ARCHIV ČLÁNKŮ
ON-LINE HOROSKOP
FOTKY
BOŽSTVA A CHRÁMY
INDIE-svatá místa
RECEPTY 
ČASTÉ OTÁZKY
INZERCE a SEZNAMKA
KE STAŽENÍ
KNIHY A PŘEKLADY
HUDBA A MANTRY
ODKAZY
KNIHA HOSTŮ
KONTAKTY A LIDI
 
Časté otázky
 


Základy filozofie O co nám jde?

Kdo je to vaišnava?
Co je to reinkarnace - převtělování?
Jak převtělování probíhá prakticky?
Co je to karma, zákon karmy?
Kdo je to Bůh?
Bůh ale není vidět. Je to láska, energie, stvoření, všechno...
Jaký je rozdíl mezi Krišnou, Rámou a Višnuem?
Proč uctíváte sochy, Božstva?
Co je to hřích?
Co je cílem vašeho náboženství?
Jaká máme pravidla?
 

 

Základy filozofie
____________________________________
  Kdo je to vaišnava?
Vaišnava (nebo se také někde uvádí višnuista) je oddaný Boha Višnua (Višnu znamená „Všeprostupující”). Toto označení v sobě zahrnuje vyznavače Rámy, Krišny i Višnua a je to tedy širší označení člověka uctívajícího Boha v některém z Jeho podob. Slovy odborné terminologie bychom mohli říci, že je to představitel monoteistického směru v rámci širší hinduistické duchovní tradice. Existuje samozřejmě další členění: například gaudíja-vaišnava je člověk uctívající Krišnu podle učení Šrí Čaitanji Maháprabhua. Volíme označení „vaišnava”, protože je širší a zahrnuje všechny možné větve oddaných.

Co je to reinkarnace - převtělování?
Převtělování je společným prvkem většiny hinduistických a buddhistických nauk a směrů. Její podstata spočívá v tom, že duše živé bytosti je nesmrtelná a přijímá na sebe různá těla (převtěluje se) podobně jako si člověk obléká nové šaty a svléká staré a obnošené. Hrubé tělo je tvořeno hrubohmotnými prvky a je viditelné očima, jak ho známe. Jemné tělo se skládá z mysli, inteligence a falešného ega. Při reinkarnaci se duše stěhuje do nového těla společně s jemnohmotným tělem, které ho přenese do nového těla, jako když vítr přenáší smítka prachu. Po narození živá bytost až na výjimky všechno z minulého života zapomene, nicméně určitá intuitivní moudrost neboli duchovní poznání se neztrácí. Pro naší další budoucnost je klíčový okamžik smrti - především naše zásluhy (karma) a touhy, které v tomto okamžiku máme. Je však dobře známo, že naše myšlenky v okamžiku smrti jsou do velké míry závislé na myšlenkách v celém životě, neboť tehdy běží hlavou ve zkratce celý život. Ale neplatí to stoprocentně, a proto je důležité i momentální rozpoložení mysli člověka v té dané chvíli. Poté se (s možnou časovou prodlevou) živá bytost znovu narodí v některém lidském, zvířecím či rostlinném těle podle svých zásluh a tužeb a koloběh se stále opakuje, dokud živá bytost nedosáhne vysvobození (mókša).

Jak převtělování probíhá prakticky?
Uveďme pár příkladů, které dobře ilustrují základní principy:

  • Člověk celý život touží stát se hudebním virtuosem nebo skladatelem a cílevědomě jde za svým cílem. Bohužel však nemá přílišné vlohy a tak se mu to příliš nedaří. Nicméně se nedá odradit a v zápalu pro věc je ochoten se vzdát mnohých požitků a pravidelně cvičit a dělat jiná odříkání. Jelikož jedná i ctnostně, vybuduje si dobrou karmu. Jeho touha se mu splní hned v dalším zrození a narodí se jako jedno ze „zázračných dětí” (jako byl například Mozart), neboť jeho karma již odpovídá naplnění jeho touhy.
  • Jiný člověk - jogín - žil velice asketicky a s touhou po nebeských požitcích prováděl různá odříkání. Na okamžik smrti se dobře připravil a s myslí upřenou na určitou planetu opustil tělo. Poté se postupně přesunul na vytouženou nebeskou planetu, kde si mohl mezi polobohy užívat až do vyčerpání své dobré karmy. Pak se opět narodil jako člověk na Zemi, kde se znovu rozhodne o jeho budoucnosti.
  • V dalším životě třeba jednal dost negativně a dopouštěl se všech možných zákeřností a krutostí vůči svému okolí. Ani v čistotě si neliboval a tak rozvíjel vědomí podobné zvířeti. V době smrti potom přišel okamžik, kdy se ocitl před Jamarádžovým soudem*. Různí svědci (narozdíl od těch světských naprosto neúplatní) zde odrecitovali všechny činy, kterých se dopustil, a bylo rozhodnuto o jeho dalším osudu - narodí se jak prase. Pak se po určitém rekvalifikačním kurzu mohl narodit v prasečím těle a žít s tímto druhem vědomí. Jelikož zvířata nemohou hřešit a jednají instinktivně, jejich další zrození je dáno automaticky. Neustále stoupají v hierarchii těl, až se dostanou do těla lva, opice nebo krávy. Po smrti se pak narodí jako lidské bytosti, pravděpodobně méně civilizované, a postupně mohou stoupat až k tělům civilizovaných lidí a polobohů... ...nebo opět klesat do těl zvířecích, což je považováno za špatné, protože zvířecí těla neumožňují duši duchovní realizaci a pokrok. Proto je lidské tělo tak důležité a skýtá tolik možností výběru.

* Můj osobní názor je, že právě toto je „poslední soud”, o kterém mluví Bible, ale je mi jasné že většina křesťanů s tím souhlasit nebude (poznámka autora).

Co je to karma, zákon karmy?
Karma znamená čin, práce, akce. Zákon karmy je zákon činu a odplaty - akce a reakce. Každá akce přinese v budoucnu adekvátní reakci. Každý dobrý čin přinese dobrý výsledek (požitek) a špatný čin negativní výsledek (utrpení). Zákon karmy nám říká, že v dlouhodobém horizontu neexistuje bezpráví a vše bude po zásluze odměněno či potrestáno, pouze to může několik let nebo životů trvat. Jak vidíte, zákon karmy je úzce spojen s reinkarnací neboli převtělováním a výsledky minulých činů se mohou projevit až v dalších životech. Vykonání nějakého činu se dá přirovnat k zasazení semínka. Semínko reakcí (karmy) roste a po nějaké době uzraje a přinese květy a plody (výsledky). To je odpověď na otázku proč se „dobrým” lidem dějí špatné věci a proč se každý rodí do různých podmínek. Každý má tedy stejné možnosti (zákon karmy platí pro všechny), ale jinou výchozí situaci. Většina lidí se po připuštění existence zákona karmy začne bát a začne přemýšlet o všech špatnostech, které kdy udělala, a za které je stihne trest. Ale existuje i pozitivní přístup k celé věci: „Pokud budeme ochotní vynaložit potřebné úsilí (neboli odříkání) a věnujeme tomu dostatečně dlouhou dobu, můžeme dosáhnout všeho, pokud to ovšem bude odpovídat přirozenosti živé bytosti. Z tohoto pohledu je závist pouze neochota a lenost vynaložit dostatečné množství času a energie na získání určité věci, schopnosti, krásy, poznání, bohatství, atd.

Kdo je to Bůh?
Bůh je označení pro Nejvyššího Pána, Nejvyšší Boží Osobnost, čímž chceme naznačit, že nemá sobě rovného a nikdo není vyšší než je On. Nemá počátek a je počátkem všeho. On je zdrojem všeho, co existuje. Bůh je Osoba stejně jako my, jen s tím rozdílem, že Jeho schopnosti a energie jsou s našimi neporovnatelné. Jsme Jeho malé částečky, které dostaly i určitou nezávislost - individualitu. Stejně jako my máme své neosobní projevy - majetek, tělesný pach, má je i Bůh jenže v neporovnatelné míře: Jeho majetkem je celé stvoření, neboť v jedné ze Svých podob proniká každou jeho elementární částečkou a Jeho neosobní záře se nazývá brahmadžjóti a je zdrojem všeho světla a velké blaženosti, po které touží impersonalisté. Vidíte - jistá podobnost tu je, ale i rozdíly jsou patrné...

Bůh ale není vidět. Je to láska, energie, stvoření, všechno...
Ano, Bůh je všudypřítomný a nekvalifikovanému zraku neviditelný. Ale to neznamená, že viditelný být nemůže! On si pouze vyhrazuje právo být neviditelný pro toho, kdo Ho vidět nechce. Člověk oddaný Bohu Ho může vnímat v Jeho stvoření („Já jsem světlo slunce a měsíce.” „Jsem chutí vody a nádhera v nádheře.”) nebo se mu může Bůh přímo zjevit ve Své osobní podobě.
Člověku, který Ho chce vidět jako energii, splní jeho přání a zjevuje se mu v této podobě. Ale to neznamená, že Bůh tím přestává být osobou. Pouze se zjevuje každému podle toho, jak k Němu přistupuje.
A řeči o tom, že „Bůh je láska” jsou také do určité míry pravda, ale proč jenom láska? Proč chceme Boha omezovat podle svých představ? Bůh je zdrojem veškerého stvoření a tudíž i všech vlastností - božských i démonských.

Jaký je rozdíl mezi Krišnou, Rámou a Višnuem?
Bůh má mnoho podob a každá má své místo a svou funkci. Vysvětlíme to na jednoduchém příkladu. Každý z nás má mnoho „rolí”, kterými každodenně prochází. Vůči někomu jsme otcem, vůči někomu partnerem, zaměstnancem, vedoucím atd. Stále zůstáváme stejnou osobností, ale naše role se mění podle toho, s kým a jak přicházíme do styku. Když může mít obyčejný člověk spoustu rolí, nemělo by nás překvapit, že je může mít i Bůh, jen s tím rozdílem, že On má na každou roli Svoji oddělenou expanzi neboli speciální Božskou podobu. Přestože existuje jeden Bůh, má mnoho podob v rámci duchovní rozmanitosti - Krišna, Ráma, Višnu, Čaitanja, Nrsimha, Varáha, atd.
  Původní podobou Boha je Krišna a Jeho ženským protějškem je Rádhárání. Dohromady tvoří dokonalý pár a nikdy nejsou sami. Doprovázejí je další osobnosti, které se objevují spolu s každou podobou Boha nebo inkarnací. Vezměme příklad:

  • Krišna je Nejvyšší Pán a Rádhárání je energií blaženosti. Jeho bratr je Balarám, atd.
  • Rámačandra je Nejvyšší Pán a Jeho energií blaženosti je Síta. Jeho bratr je Lakšman, atd.
  • Višnu je Nejvyšší Pán a Jeho energie blaženosti je Lakšmí.

V některých zábavách (rolích) se různé osobnosti nemusí objevovat a nebo se jejich funkce mohou prolínat a měnit. Jak vidíte, je to celá komplexní esoterická nauka, ale v krátkosti bychom mohli říci, že Rádhá-Krišna je nejdůvěrnější podoba Boha (obdoba naší nejdůvěrnější „role” když jsme doma mezi svými) a Lakšmí-Višnu je podoba Boha jako správce hmotného světa (jako když jsme v práci).

Proč uctíváte sochy, Božstva?
Nejdříve se Vás budu muset zeptat, jestli přijímáte existenci Boha. Pokud ne, tak Vám to asi nikdy nevysvětlím, a myslete si třeba, že je uctíváme proto, že jsou hezké, nebo vzácné či drahé ... Pokud v Boha věříte, pak se vás zeptám, jestli Bůh má neomezené energie. Pokud mi řeknete, že ne, pak asi vzniklo nějaké nedorozumění ohledně pojmů (kdo je to Bůh). Pokud přijímáte, že Bůh má neomezené energie, pak by Vám nemuselo být zatěžko připustit, že se uctívateli dokáže zjevit právě v podobě sochy nebo malby. Pro názornost uvedu malé vysvětlení: při určitém druhu uctívání Božstev se dokonce Bůh mantrou „pozve” do podoby Božstva neboli dojde k „instalaci” Božstva a po skončení uctívání se opět „odinstaluje”. Nikdo netvrdí, že socha (Božstvo) nepřestala být sochou jak ji vnímá okolí, ale pro samotného uctívatele je skutečným Bohem, který může přijmout jeho motlitby, oběti a může s ním i komunikovat. Musíme si uvědomit, že pro Boha jsou jak hmotné tak duchovní energie pouze „Jeho” energiemi, se kterými může nakládat jakkoliv a jejich funkce libovolně měnit. Označení „duchovní” a „hmotný” existuje jen pro nás. Uctívání Božstev je tradiční způsob rozvíjení vztahu k Bohu, který je popsaný ve védských písmech a jako takový je doporučovaný samotným Bohem. Jedná se o uctívání skutečně existujících podob Boha. Samozřejmě, že existuje i zneužití tohoto systému a není možné uctívat cokoliv a jakkoliv, co se komu zlíbí. Pak by se i podle vaišnavské tradice jednalo o „neautorizované” uctívání neboli modlářství.

Co je to hřích?
Hřích je spojen s vědomím člověka neboli s jeho náhledem na svět. Pokud se člověk dívá na svět, jakoby nebyl částí Krišnova stvoření, tj. pokud si neuvědomuje Boží existenci a staví se ke světu, jakoby Bůh neexistoval, potom se jedná o hřích. Může to být i otázka okamžiku - jakmile člověk zapomene, dopouští se hříchu. Pokud si člověk skutečně uvědomuje Boží existenci, pak není možné, aby se dopouštěl činností, které jsou v rozporu s Jeho záměry a zákony - tj. dělal činy, které většina lidí považuje za „hříchy”. Definice hříchu je tedy posunuta od určitých činností k náhledu člověka na svět, ze kterého jednotlivé činy pramení.

Co je cílem vašeho náboženství?
Kvalifikovat se ke vstupu do Boží společnosti. Tento svět není pro živou bytost ideálním místem a je tu tak trochu jako „ryba na suchu”. Proto je cílem náboženství dostat se zpátky „do vody” do Boží společnosti. Cílem je seberealizace neboli naplnění potenciálu, který duše ve vztahu k Bohu má - život věčného štěstí, poznání a blaženosti (sat-cit-anada).

 

O co nám jde?
____________________________________
  Vaišnava.cz je projekt, který má dva hlavní cíle:

1. Poskytnout zdroj inspirace pro duchovní život v našich současných
        podmínkách

Vaišnavismus je v západním světě novým prvkem a každý člověk, kterého tato detailně propracovaná filozofie zaujme, bude dříve nebo později konfrontován s otázkou, jak její principy aplikovat v našich dnešních podmínkách. Každé přenesení duchovní kultury do jiného prostředí s sebou nese mnoho nedořešených otázek a výzvou pro každého z nás je integrovat její prvky do našeho života. Jelikož žijeme v převážně ateistickém prostředí, každý z nás potřebuje spoustu inspirace, aby byl schopen pokračovat ve svém duchovním životě a jistě se mu hodí i zkušenosti ostatních.

2. Zpřístupnit různé materiály s vaišnavskou tematikou

Myslíme si, že některé staré články byly docela zajímavé, a když už si někdo dal tu práci je přeložit nebo napsat, bylo by škoda, kdyby skončily v propadlišti dějin. Chceme tak vytvořit archiv materiálů, které mohou sloužit jako dokumenty toho kterého období a vývoje názorů nebo mohou být aktuální i dnes.

Proč to děláme?
Protože nás to baví a z přesvědčení, že předávání zkušeností a inspirování druých je výborná věc. Také proto, že nás to donutí k sebereflexi, přiměje nás to zaobírat se různými tématy a tak nám to pomůže si spoustu věcí ujasnit.

Kdo jsme?
Lidé přesvědčení o hloubce vaišnavské filozofie, kterým až tolik nezáleží na tom, ke které vaišnavské větvi se kdo hlásí.

 
Jaká máme pravidla?
____________________________________
 

Nechceme uveřejňovat články nekonstruktivní či urážlivé ani takové, které by protěžovaly pouze jednu vaišnavskou skupinu či gurua na úkor druhých.

Tattva-darší dás

 


Datum vzniku:
2001
 
Jak se vám článek líbil?
0(min) do 10(max)
Kolik čtenářů se vyjádřilo: 289BS Murthy
2016-08-14

Dear Sir:
You may like to have my rendition of the peerless philosophy of Bhagvad-Gita in 591 contemporary Englsih verses in your site.
https://www.youtube.com/watch?v=6vFU3-LD4iM
( free ebook at Project Gutenberg http://self.gutenberg.org/eBooks/WPLBN0002097652-Bhagvad-Gita-Treatise-of-Self-Help-by-Murthy--B-S-.aspx? )
You may know that my version of Gita is,so to say, is the standard bearer at Great Books and classics
http://www.grtbooks.com/bhagavad.asp?idx=0&yr=-800&aa=AA&at=UP#upanish
Hope you would help my work to self-help many more.
Regards,
BS Murthy


Anna
2008-06-19

Oceňuji Vaši záslužnou činnost, určitě vaše práce učení a přispění k vědomí lidí aby si uvědomili Boha v sobě, kolem sebe a nad sebou se nedá vymezit, je záslužná. Jen bych od Vás chtěla slyšet a myslím si že i mnohým lidem by to v dnešní době pomohlo a to vysvětlení, ne jenom kdo je Bůh, ale jak to ten Bůh s námi dělá a to tady a teď...jak je zastoupený v nás přítomností Nadduše...jak je činný prostřednictvím svých energií, jak on sám je jeden jediný a má celý hmotný vesmír i se svými polobohy pod svým řízením. Mám totiž dosti nepříznivý pocit z toho že náboženská písma ať je to hinduismus, křesťanství, judaismus i islám jsou dosti ztrnulá a neumějí to dnešnímu člověku vysvětlit neustále se drží nějakých dogmat, které bohužel dnešního člověka nemohou oslovit a hlavně mu nedovedou dát jasné argumenty o tom, že je nad námi vyšší inteligence, která nás stvořila a tvoří nás tady a teď, a že program dění celého vesmíru je tady i teď řízený Stvořitelem, dnes už by to přeci neměl být takový problém, o vesmíru už víme všichni víc než je zdrávo,tam je jasné že to není působení jenom nějaké magnetické energie, že je tam jasný zásah něčeho vyššího,vysvětlení o stvoření dnes v dnešní době není také od věci,nanotechnologie nám ukazuje že i Bůh mohl a může být v nás zastoupen pomocí právě něčeho co my zatím nejsme schopni vidět, a stvoření světa jak v biblickém příběhu, tak i v každém jiném výkladu, se to dá dnes vysvětlit tím ,že mohl pomocí nanotechnologie archu noemovu stvořit, a jak je známo všem, kdo o Bohu něco ví, tak je jasné že to, co se nám podaří tady na tom světě něco vymyslet není jenom naše zásluha,pokud nám to Bůh neodsouhlasí tak jsme druzí. A také vysvětlení naprosto technické o Nadduši se dá vysvětlit a to pomocí čipů...dnes už věda něco o tom ví ,že je možné někomu nainstalovat čip a pak už o něm víš všechno o jeho pohybu a i o jeho zdraví a psychických pochodů.Tak to může být i s námi...každý, kdo se rodí je mu nainstalovám čip, který ví ,co bylo, co je a co bude.A já jsem přesvědčena že toto je poselství Boha, to co vědci vymýšlejí, je také dobré, jen oni při své nevědomosti a pýše to nejsou schopni pochopit, kdyby dělali výzkumy s vědomím Boha a to je ta moje první otázka, a přistupovali ke vědě s tím jak to ten Bůh s námi dělá, bychom asi už byli dál, ve svém a celosvětovém vnímání a hledání a pak už bychom lehce mohli přijít na to, kdo je Bůh a jak to všechno dělá a pak už by mohlo přijít do našeho života jasno, to že je tady ten,jeden jediný, kdo to s námi myslí dobře a moc touží, abychom našli cestu zpátky k Němu domů. A ještě na závěr Vám chci napsat něco o sobě a mém počínání v této oblasti, pohybuji se v prostředí silně ateistickém celý můj život byl tak ustanoven, Bůh mi to dal do vínku, přesto však díky tomu, že používám tyto technické argumenty, protože mimo jiné se tím zabývám, i náboženská písma znám ne všechny, ale ty nejzákladnější určitě a možná právě proto,mohu jak své děti tak i jejich vrstevníky dovést k tomu, tedy alespoň k tomu, aby začali o všem uvažovat a dávat si život dohromady.Oni už mají jiné vnímání, protože kolem nich je tolik technického co je zatěžuje natolik,že jim to nedovolí vnímat svět jinak než materialisticky a na nás je, přivést je na tu správnou cestu.Když technicky tak technicky a také to jde,velice ráda jim připomínám zákony přírody a srdce, to je příčina a následek a akce a reakce, jsem silně věřící a přesvědčena o existenci Boha Svořitele to mám nejenom s poznání písem ale i ze svého vlastního poznání. snaha vést je k tomu, aby přemýšleli a začali se ptát, kdo jsem, kde jsem, kam půjdu a kam chci jít, se mi zatím daří a to díky technickým poznatkům ono to všechno do sebe pěkně zapadá. :-) :-))


Anna
2008-06-04

Kdo je to Bůh..?
Jak to ten Bůh dělá a zařizuje jak to pod jeho řízením funguje..chci se s Vámi podělit o moje poznání...za mlada jsem dosti četla Bibli,ale Bohužel, tam jsem na mou otázku nenašla odpověď..tam jsem dostala informaci že Bůh je Stvořitel a pak pochopitelně náboženská učení a rady pro očištění mysli, srdce a těla odpověď na to jak to Bůh dělá, jsem našla až Bhagavad-Gitě, tam je krásně popsané jak to Stvořitel udělal a dělá, já už to pochopila a s tím i Jeho pojetí Absolutní Pravdy, moje víra v něho se upevnila a je mi fein už nejsem zmatená..a tomu, abych ho pochopila mi pomohly informace od dnešních vědců,že vesmír se mění a hvězdy že se rodí a umírají jako my,my že jsme každý originál,ne jenom my, ale všichni živočichové, i rostliny, i když každý patří k nějakému rodu jsme každý jednotlivec - originál, všechno se tedy mění tady a teď,když něco zajde druhé se zase narodí a je to zase další originál, takže v zásadě se jedná o něco tak úžasného,že je jasné, že se to musí dít pod řízením hodně a hodně vyspělé inteligence.Tak jak mnozí vědci a učenci si bláhově myslí, že takto začala pracovat sama hmota, aniž by do ní nebyl nainstalován podnět k přemýšlení, mluvení a jednání, sebekontrola.sebezpytování schopnost očistit se od negativních myšlenek a uvědomění si ,kdy jsem v negativním poli působnosti svého myšlení a kdy jsem v pozitivním poli ,schopnost očistit své srdce od nečistot jako je chamtivost, touha někoho ovládat, nebo přílišná žádostivost po úctě. Tomu se říká inteligence, vědomí, to je právě to jemnohmotné tělo, které nám přisoudil Stvořitel, protože na tomto základě se pak odvíjí celý proces karmy,do hmotného těla Stvořitel naistaloval jemnohmotné tělo, toto vše bylo tak Svořitelem vytvořeno,vytváří dál a neustále, protože jemu nejde v zásadě o hmotný pokrok i když nám ho dopřává, ale jde mu především o pokrok duchovní..to je, abychom si vždy uvědomovali i ve štěstí, neštěstí, v nemoci a zdraví v úspěchu a neúspěchu, kdo jsme, co jsme, kde jsme, kam jdeme a hlavně hledali smysl svého bytí tady a teď a abychom si našli tu svoji správnou cestu v životě..to je cesta k němu a ta začíná hledáním, nasloucháním,vlastním poznáním, studiem a končí u Absolutní Pravdy tudíž u Boha Stvořitele. Bůh je zastoupený v nás v podobě nadduše, v bibli se mluví o anděli strážném, je kolem nás, kde je zastoupený v projevech jeho nespočetných energií a všech životních procesech a je nad námi On a jeden jediný.


Lukáš
2008-02-26

Hare Kršna.
___________________________________________________________________________

Hanumán
2002-12-08

Velice často se píše,že stuopenci neosobní filozofie pokud dosáhnou brahmadžjoti musí znovu poklesnout.Proč by měli poklesnout když brahmadžjoti je plná světla poznání a blaženosti jen hlupák by se odtud vrátil do hmotného světa.
___________________________________________________________________________

Odpověď je taková:

Živá bytost je ve své podstatě činná. Pokud s tím nesouhlasíš, zamítni to.
Mudrci, kterým se podařilo dostat se rozvojem poznání do duchovní záře Pánova transcendentálního těla, neboli do brahmayjoti. V brahmajyoti je projevený jeden ze tří rysů Osobnosti Božství. Tři rysi osobnosti božství jsou sat-cit-ananda, věčnost, poznání a blaženost. V brahmajyoti je ale projeven pouze aspekt sat, aspekt věčnosti. To duši, která "splyne" s brahmanem, na nějaký čas uspokojí. Je to ale jako bys byl zavřený v hezkém pokoji. Nějaký čas tam budeš spokojený, ale vzhledem k tvojí činné povaze živé bytosti tě to za chvíli omrzí. Tyto duše po nějakém čase, takříkajíc z nudy, poklesnou. Ať už jim to vydrží delší či kratší dobu. Jelikož je živá bytost svojí povahou přirozeně činná, je pro ni velice těžké (a zvláště v Kali-juze) a nepřirozené ničemu se nevěnovat. Proto je bhakti-yoga nejpřímější a nejpřirozenější cesta realizace Boha (a také je úplná, protože v Osobnosti Božství jsou obsaženy všechny tři aspekty, což ji činí nadřazenou paramátmě i brahmanu, důkaz tohoto si můžeš dohledat v šástrách).
Některé lidi, kteří bez patřičných výkladů studují vedy, můžou mást výroky o "zastavení všech hmotných činností". Hlavní problém je nepochopení pojmů "duchovní" a "hmotné", protože to nejsou ty pojmy které známe tady na Západě, a to ve stylu "co je duchovní, je neviditelné, a na hmotné si můžu sáhnout". Pravý význam těchto slov je takový, že co je hmotné, je oddělené od Pána, a u duchovního naopak. Nebo jinak: Myslí se tím, že když si vezmeš svoje auto, a jezdíš s ním po městě a tak ukájíš své smysly, tak je to auto "hmotné". Hmotné je vše, co použiješ s touhou uspokojit své smysly nebo smysly jiných jív. Tomu se říká káma, chtíč. Ale když to auto použiješ pro cestu do chrámu, tak se to auto "zduchovní", protože je použité s touhou potěšit transcendentální smysly Pána, a tomuto se říká préma, láska.
Takže pravý smysl není vším okolo sebe opovrhnout a jít si sednout do lesa a tam "splývat s brahmanem", ale zaměstnat se ve službě Pánu a tím zničit svoji karmu. To je pravý význam "zastavení všech hmotných činností", že přijímáme jen to, co přispívá k naší službě. Tomuto se říká akarma, doslova "nečinnost" (hmotná nečinnost).

Možná jsem se trochu moc rozepsal, ale závěr je takový, že živá bytost je svoji povahou přirozeně činná a brahman ji může na nějakou dobu uspokojit, ale ne natrvalo. Nakonec poklesne. To se ale nestane duši, která dosáhne některé z planet duchovního nebe (či dokonce Gólóky Vrindávany), protože na těchto planetách existuje poznání a blaženost, jakožto i věčnost. To je závěr ved.

Omlouvám se, jestli jsem udělal nějaké technické chyby, uvítám připomínky.

Lukáš, 15 let


Václavka
2007-06-23
Moc hezké stránky :-), Pokoj vám!


kba
2007-05-30
Hare Krišna !
Dekuji za snahu za šíření vědění v Krišnu,nebot Krisna je pro mě jako strecha diky ktere na me nikdy nekapne,jako pokoj kde nikdy nefouka,jako ohen ktery nezhasne,vede mě cestou a je milostivý mé duši.
Vážně už bych asi byl šílenec,kdybych v sobě i kolem nerozpoznal vůli krišny a za to vděčím lidem jako vy. Díky!

pomohlo by mi vědět třeba o nějakém setkání.


Josef2
2006-07-06
Osobní podoba Boha je nadřazená neosobní a neosobní brahma je již v osobě zahrnuto. Neosobní aspekt Boha je nejvyšší bod ke kterému je možno se dostat prostřednictvím gjány, neboli analytickým zkoumáním světa. Neosobní aspekt Boha je úroveň ve které již nejsou žádné protiklady a duality. Je to nejvyšší úroveň mentálního snažení adepta ptajícího se po nejvyšší pravdě.


Josef
2006-06-28

Dobrý den, stránky mne překvapily otevřeností k různým podobám jednoho Boha.Líbí se mi vaše tolerance a sdílím i přesvědčení o platnosti zák.karmy a reinkarnace.Jen se soustředím na Boha v jeho neosobním principiálním projevu - či spíše v latentní podstatě ryzího bytí.


Kristýna
2006-04-08

Zajímalo by mě jestli někdo neví, kdy se letos bude konat Woodstock v Žarech, mohli byste mi prosím napsat někdo maila s informacemi moc děkuju


Otec_Ignatius
2006-02-26

BH.VAŠEK > nu, buď jsi příliš mladý nebo nejsi (nechceš být) v obraze... Např. duchovního učitele Tattva-daršího dáse jsem měl možnost poznat osobně a vím že v ISKCON stále prodává jeho knihu která patří mezi ty nejzákladnější hned po knihách Prabhupády, které se překládají... tedy problém je asi někde jinde a ne tady... Ne každá organizace je prostě k dobru všech... a tak je to i s ISKCONem

Příspěvek: 1-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51-59Můžete napsat komentář:

Jméno:  

Email:  
Vzkaz:  
 
  >>>  
Opište prosím výše uvedená písmena.
   
 
Haré Krišna inspirace
© 2001-2010